Disclaimer

Auteursrechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen van deze site zijn voorbehouden aan Wagenborg Watertaxi B.V., of opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Inhoud

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Wagenborg Watertaxi B.V. vereist.

Wagenborg Watertaxi B.V. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.

 

Aansprakelijkheid

Wagenborg Watertaxi B.V., haar bestuurders en directeuren kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Voor meer informatie 0900 - 9238 Bereikbaar tussen 06:00 en 24:00